Zváranie

Zváranie kovových a antikorových materiálov:

 Povrchová úprava

MMA

(Manual Metal Arc) je metóda ručného zvárania elektrickým oblúkom s použitím obaľovaných zváracích elektród. Zdrojom pre zváranie môže byť napätie AC – striedavé ( trafozváračky ) alebo DC – jednosmerné ( invertory ).

MIG – MAG

( Metal Inert Gas – Metal Active Gas ) je metóda zvárania v ochrannej atmosfére. Prídavný materiál je plynulo dodávaný do miesta zvaru podávacím zariadením, kde sa taví elektrickým oblúkom.  Tavná kúpeľ je chránená pred atmosférickou oxidáciou inertným plynom.

TIG

( Tungsten Inert Gass ) je metóda zvárania elektrickým oblúkom za pomoci wolfrámovej netaviacej elektródy a ochrannej atmosféry inertného plynu.  Zvárať je možné buď roztavením a zliatím základného materiálu alebo pomocou pridania prídavného materiálu, ktorý má podobné zloženie ako základný materiál. Prídavný materiál sa pri strete s oblúkom odtavuje a vytvára zvar. Výhodou tohto typu zvárania je výborná kontrola nad zvarovou kúpeľou a vysoká presnosť. Je možné zvárať aj veľmi tenké materiály a to z dôvodu použitia malých prúdov.

Pieskovanie

Pieskovanie povrchu patrí aj dnes k veľmi rozšírenej úprave povrchov pred jeho finálnou úpravou. Je vhodné na mechanické odstránenie vrchnej vrstvy materiálu, ktorá je znečistená, zdrsnenie povrchu, ktoré zabraňuje olupovaniu farby, odstránenie mastnoty.

Práškovanie

Proces práškovania odmastených a vysušených hliníkových výrobkov prebieha formou rovnomerného nanášania práškovej náterovej hmoty striekaním v elektrostatickom poli. Častice prášku sa elektricky nabijú a prášková farba priľne k povrchu vplyvom elektrostatických síl. .

Žiarové zinkovanie

Pri žiarovom zinkovaní sa oceľ po vhodnej úprave ponorí do približne 450 °C horúcej taveniny zinku. Vytvorením zliatiny zliatina železa a zinku vznikne neoddeliteľná ochrana, ktorá sa výrazne líši od ostatných procesov. Povrchy ošetrené žiarovým zinkovaním sú chránené nielen pred vplyvom vetra a počasia, ale aj optimálne pred mechanickým zaťažením, a to po desaťročia.

Galvanické zinkovanie

Galvanické zinkovanie je vhodné na povrchovú úpravu ocele, zliatiny, mosadze, či medených výrobkov. Má podstatný vplyv na zlepšenie elektrotechnických vlastností a celkového vzhľadu výrobku.  Zinkovanie zabezpečí produktom výbornú koróznu odolnosť a tiež predĺženie jeho životnosti.

Nátery

Poskytujeme nátery syntetické a polyuretánové.